Wat doen wij

Spaans

Weer vakantie gevierd in een Spaanstalig land?
Weer genoten van de zon en de omgeving?
Weer spijt dat u zich niet goed heeft kunnen uitdrukken in de taal?

Gebruik dan de komende maanden om u het Spaans eigen te maken
of om uw reeds bestaande kennis van de wereldtaal Spaans, de
officiële taal in Spanje en in negentien landen van Latijns-Amerika,
op te frissen en uit te breiden bij taalinstituut Sonrisa.

Nieuwe cursussen

In de week van 1 oktober 2018 beginnen de nieuwe cursussen
waarvoor het volgende geldt:

 • Les in kleine groepen van minimaal 4 en maximaal 8 cursisten
  opdat een maximale interactie gewaarborgd blijft.
 • 30 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.
  ’s Avonds: 19.00 – 20.30 uur en 20.45 – 22.15 uur.
 • Lesmateriaal bestaat uit de methode Caminos 1:
  Tekstboek I, ISBN 9789054515807
  Optioneel: bijbehorende cd’s ISBN 9785054515814
  Werkboek I met bijbehorende cd, ISBN 97890545515814
  Deze boeken en cd’s dient u zelf aan te schaffen en de
  eerste les bij u te hebben.
 • Gevorderden werken met Caminos 2 en 3.
 • Aan bod zullen grammatica, spreek-, luister- lees- en schrijfvaardigheid komen.
 • U kunt zich inschrijven voor één van de cursussen door ons een email te sturen

Beheersing van de Nederlandse grammatica wordt vereist om aan de cursussen mee te kunnen doen.

Nederlands als tweede taal

Daarnaast worden op maat gemaakte cursussen NT2, Nederlands als tweede taal, aangeboden.
Is er bij de cursussen Spaans sprake van groepslessen, bij NT2 betreft het altijd privé-onderwijs.